Doelstellingen vd Vereniging Der Strabismepatiënten mbt erkenning (functioneel) optometristen als paramedische beroepsgroep

Een samenvatting in bullet points van onze brief aan Minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Join us at https://www.facebook.com/groups/strabismevereniging/.

• Permanent strabisme of scheelzien komt voor bij 3 à 5 procent van de bevolking.

• Latent of intermittant strabisme treft tot 20 procent van de bevolking. De visuele instabiliteit en het occasionele dubbel zicht die gepaard gaan met deze aandoening belemmeren de ontwikkeling van sterke leesvaardigheden bij vele kinderen.

• Oogspierchirurgie aangeboden door oftalmologen (oogarsten) is momenteel de enige erkende en terugbetaalde behandelingsmethode voor strabisme.

• In tegenstelling tot chirurgie herstelt visuele training of visuele therapie (visual neurorehabilitation) binoculariteit adhv het neurologische principe van hersenplasticiteit en het aanleren van nieuwe vaardigheden door oefening en stimulatie. Dit is het visuele equivalent van logopedie of kinesitherapie.

• Visuele therapie is de minst riskante, minst invasieve en meest effectieve evidence-based behandelingsmethode voor strabisme. Als zodanig moet ze de eerste behandeling zijn voor scheelzien ipv oogspierchirurgie.

• Functioneel optometristen, ook wel gedragsoptometristen, zijn de professionals die het best opgeleid zijn in de toepassing van visuele therapie.

• Bij het officieel erkennen van optometristen moet een model worden nagestreefd gelijkaardig aan hetgeen nu bestaat tussen kinesitherapeuten en orthopedische chirurgen.
(kinesitherapie vs orthopedische chirurgie / visuele therapie vs oogspierchirurgie)

• Advies van een functioneel optometrist moet een soortgelijk gewicht krijgen als dat van een oftalmoloog in de behandeling van strabisme. Het is absoluut essentieel dat functionele optometristen geen achtergestelde of onderdanige rol wordt toebedeeld in de behandeling van strabisme.

• Op dit moment worden strabismepatiënten niet goed geïnformeerd over alle behandelingsmogelijkheden met als gevolg dat oogspieroperaties domineren. Dit is een voornamelijk esthetische behandeling zonder echte functionele en visuele verbeteringen.

• De erkenning van visuele therapie en functioneel optometristen kan revalidatie als eerste behandeling voor strabisme op de voorgrond helpen brengen.

• Het verlagen van de (financiële) drempel tot visuele therapie of revalidatie voor patiënten die sowieso al inkomensverlies lijden door hun aandoening is vitaal.

• Het verminderen van het aantal ineffectieve oogspieroperaties en de verhoogde productiviteit en zelfs genezing van strabismepatiënten na het volgen van visuele training of therapie is op termijn kostenbesparend voor de overheid. Volgens de beschikbare optometrische studies nemen die besparingen de vorm aan van minder of geen opeenvolgende oogspieroperaties per patiënt, minder lees- en leerproblemen, een hoger algemeen opleidingsniveau, minder invaliditeit, minder wanhoopscriminaliteit en kansarmoede en meer productieve en gelukkige burgers die kunnen participeren en bijdragen aan de maatschappij.

Het lezen van deze site kan een wereld van verschil maken

Als u of uw kind last heeft van scheel kijken of strabisme neem dan even de tijd de site door te lezen. Het zal u enkel wat tijd kosten maar de gevolgen voor u of uw kind kunnen vergaand zijn.

Als deze site u geholpen heeft gelieve dit initiatief aan te moedigen met een Facebook-Like of de petitie ter erkenning van Optometrie in België te ondertekenen. Indien u actief bent in de oogsector of het onderwijs kan u bijdragen tot het beter informeren van ouders/patiënten door de Scheelzien.be Poster af te drukken en op te hangen. Bedankt!

Scheelzien.be in De Morgen

Oogpatiënt Michael Lievens (22) pleit voor de erkenning van de optometrist, de ‘kinesist van het oog’

Eén Belg op de 25 kampt met strabisme of scheelzicht. Die krijgt dan vaak te horen dat alleen een chirurgische ingreep of optische correctie soelaas biedt. ‘Maar zien is een leerproces, en is dus trainbaar’, zegt optometriste Kristel Soffers. Oogpatiënt Michael Lievens (22) pleit voor de erkenning van ‘de kinesisten voor de ogen’.

Voor het volledige artikel surf naar http://kimbols.be/artikels/medisch/scheel-kijken-kun-je-afleren.html

Welkom op scheelzien.be

Deze site werd opgericht met als doel volwassenen en kinderen die kampen met strabisme of scheel zien te informeren om een betere behandeling van deze aandoening te bekomen. Uit eigen ervaring heb ik ondervonden dat in de geneeskundige praktijk nog steeds enkele hardnekkige dogma’s overeind blijven hetgeen vele patiënten verhindert het best mogelijke binoculair zicht binnen hun bereik te behalen. Er moet dringend werk gemaakt worden van betere samenwerking tussen optometristen en oftalmologen en het naar waarde schatten van visuele therapie. Met dit project hoop ik hier een klein steentje aan te kunnen bijdragen alsook een groter algemeen bewustzijn van de problematiek (medisch schoolonderzoek, huisartsen, oogartsen, …). Daarnaast hoop ik dat sommigen van jullie dankzij deze website een meer bevredigende behandeling van hun probleem op het spoor komen.

Wilt u mijn werk vrijblijvend steunen dan kan dat via PayPal: